Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 3. mája na ulici Sereďská

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bude bez dodávky elektriny nasledovná ulica:


dňa 03. 05. 2017 v čase od 07.00 hod. do 09.00 hod.:


SEREĎSKÁ: 255/VE, 257, 259, 305/TS, 387/111
 

11.4.2017 8:21

 
Chcete vedieť, čo je nové?