Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 6. apríla na Ulici J. Slottu a V. Clementisa

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

06. 04. 2021 v čase od 08.00 h do 18.00 h

 

  • SLOTTU, J.: 1/VE, 1/ZA, 2, 2/BL, 3, 4, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46
  • VLADIMÍRA CLEMENTISA: 26/BL , 26/PRI, 26/VE, 52, 52/PR, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61/VE, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.

23.2.2021 12:32

 
Chcete vedieť, čo je nové?