Občan

Prerušenie distribúcie elektriny bude 12. novembra Na Hlinách

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

12. 11. 2021 v čase od 7.30 h do 14.30 h

 

NA HLINÁCH č. 21, 22, 23, 26, 31/A, 31/B, 31/C, 31/D, 31/E

20.10.2021 7:46

 
Chcete vedieť, čo je nové?