Občan

Prerušenie distribúcie elektriny bude 16. augusta na Starohájskej, Tehelnej, V. Clementisa a V jame

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

16. augusta  2021 v čase od 11.30 h do 14.30 h

 

STAROHÁJSKA č. 4, 5, 6, 7 ,8, 9
TEHELNÁ č. 4, 5, 6, 19, 20, 21, 22 ,23
V JAME č. 3, 18, 19
VLADIMÍRA CLEMENTISA č. 25, 26, 27

20.7.2021 13:29

 
Chcete vedieť, čo je nové?