Občan

Prerušenie distribúcie elektriny bude 18. augusta na uliciach J. Bottu, F. Veselovského a Študentskej

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

18. augusta 2021 v čase od 7.30 h do 15.00 h

J. BOTTU č. 27, 27/PRI, 48, 48/ZA, 50, 52
F. VESELOVSKÉHO, F. č. 2
ŠTUDENTSKÁ č. 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53

22.7.2021 7:35

 
Chcete vedieť, čo je nové?