Občan

Prerušenie distribúcie elektriny bude 23. júna na Stromovej ulici

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

23. júna 2023 v čase od 8.00 do 10.30 h

STROMOVÁ č. 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47

26.5.2023 9:57