Občan

Prerušenie distribúcie elektriny bude 27. júna na Hviezdoslavovej ulici

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

27. júna 2023 v čase od 7.30 do 15.30 h

 

HVIEZDOSLAVOVA č. 3/D1, 3/D2, 3/D3, 5

1.6.2023 10:57