Občan

Úplná uzávera parkoviska pred Mestskou športovou halou a časť parkoviska na Rybníkovej ulici

Z dôvodu parkovania prenosných vozidiel pre média sa uskutoční úplná uzávierka parkoviska pred Mestskou športovou halou a časť parkoviska na Rybníkovej ulici. 

Doba uzávierky: od 20.00 hod. dňa 29. 02. 2020 do 08.00 hod. dňa 01. 03. 2020

Druh uzávierky: úplná, parkovisko pred hlavným vstupom do MŠH a 10 parkovacích miest na parkovisku na Rybníkovej ulici

 

28.2.2020 13:48

 
Chcete vedieť, čo je nové?