Občan

Úplná uzávierka Kapitulskej ulice - konanie festivalu Svetla a tieňa

Z dôvodu konania Festivalu svetla a tieňa sa uskutoční úplná uzávierka Kapitulskej ulice.

Doba uzávierky: od 08.00 hod. dňa 19. 09. 2019 do 01.00 hod. dňa 21. 09. 2019

Úsek a dĺžka uzávierky: v dĺžke cca 580 m od Kapitulská - Halenárska, po Mikulášske námestie.

Popis a dĺžka obchádzky: Obchádzková trasa nie je možná, rezidentom a zásobovaniu prevádzok bude umožnený vjazd dňa 19. 09. 2019 do 17.30 h a dňa 20. 09. 2019 do 13.00 h.

 

10.9.2019 7:47

 
Chcete vedieť, čo je nové?