Občan

Úplná uzávierka Kvetnej ulice

Pre žiadateľa: CS, s.r.o., IČO: 44101937, Ulica Strojárenská súp. č. 5487, 917 02  Trnava

Dôvod uzávierky: rekonštrukcia vodovodu

Doba uzávierky: od 10.10.2021 od 0.00 h do 11.11.2021 do 23.59 h     

Úsek a dĺžka uzávierky: úplná uzávierka miestnej cesty na Kvetnej ulici

Popis a dĺžka obchádzky: obchádzková trasa v zmysle prenosného dopravného značenia

 

8.10.2021 10:07

 
Chcete vedieť, čo je nové?