Občan

Úplná uzávierka lávky na Starohájskej ulici v časti medzi Trnavským samosprávnym krajom a poliklinikou

Úplná uzávierka lávky na Starohájskej ulici v časti medzi Trnavským samosprávnym krajom a poliklinikou
pre žiadateľa: Mesto Trnava
Dôvod uzávierky: rekonštrukcia časti lávky – reklamácia diela
Druh uzávierky: úplná
Doba uzávierky: od 07.00 hod. dňa 09. 09. 2019 do 07.00 hod. dňa 14. 09. 2019
Úsek a dĺžka uzávierky:
Úplná uzávierka na Ulici Starohájska časť lávky medzi Trnavským samosprávnym krajom a poliklinikou, dĺžka uzavretého úseku cca 70 m.
Popis a dĺžka obchádzky: Obchádzková trasa podľa prílohy možná:

1. cez prechod na svetelnej križovatke Hlboká – Starohájska
2. po lávke pri Okresnom dopravnom inšpektoráte a poza Trnavský samosprávny kraj

Príloha
 

6.9.2019 13:09