Občan

Úplná uzávierka na Halenárskej ulici

Z dôvodu demontáže vežového žeriavu pre bytový dom Biela Labuť sa uskutoční úplná uzávierka na Halenárskej ulici 18.

Doba uzávierky: od 07.00 hod. dňa 11. 09. 2017 do 20.00 hod. dňa 12. 09. 2017

Úsek a dĺžka uzávierky: v dĺžke 30 m pred bytovým domom Biela Labuť - Halenárska 18

Popis a dĺžka obchádzky:  Obchádzková trasa bude vedená obojsmerne cez Dolné bašty,  Paulínskú ulicu a Dolnopotočnú ulicu podľa prílohy.

Popis obchádzky

10.9.2018 11:10

 
Chcete vedieť, čo je nové?