Občan

Úplná uzávierka na Športovej ulici 10. októbra 2019

Z dôvodu konania medzinárodného futbalového zápasu Slovensko - Wales sa uskutoční úplná uzávierka Športovej ulice. 

Doba uzávierky: od 09.00 hod. dňa 10. 10. 2019 do 24.00 hod. dňa 10. 10. 2019

Úsek a dĺžka uzávierky: v dĺžke cca 400 m
Popis a dĺžka obchádzky: obchádzková trasa bude vedená po ulici Dolné bašty okolo amfiteátra na Hlbokú ulicu. Na Kollárovej ulici budú uzavreté iba parkovacie miesta, preto obchádzková trasa nie je potrebná.
 

3.10.2019 14:55

 
Chcete vedieť, čo je nové?