Občan

Úplná uzávierka na ulici Jeruzalemská

Z dôvodu rozkopávky miestnej komunikácie za účelom zriaďovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky sa uskutoční úplná uzávierka na ulici Jeruzalemská pred par. č. 369/1 v Trnave. 

Doba uzávierky: od 08.00 hod. dňa 09. 11. 2017 do 18.00 hod. dňa 13. 11. 2017

 Úsek a dĺžka uzávierky: v dĺžke cca 45 m od križovatky Ulice Horné bašty s Ulicou Jeruzalemská, po rodinný dom č. 28 na Ulici Jeruzalemská.
 

3.11.2017 13:45

 
Chcete vedieť, čo je nové?