Občan

Uzávierka miestnej komunikácie na Ulici Štefana Moyzesa v Trnave

Mestský úrad v Trnave, ODaKS, úsek dopravy Vás týmto informuje o uzávierke miestnej komunikácie na Ulici Štefana Moyzesa v Trnave, a to v úseku od križovatky Ružindolská - Štefana Moyzesa - Suchovská smerom do Ulice Štefana Moyzesa až po Ulicu Osvaldova v dĺžke cca 120 m. Termín uzávierky bude od 14. novembra 2012 7.00 h do 23. novembra 2012 18.00 h. Uzávierka MK-Moyzesova bude z dôvodu rekonštrukcie križovatky Ružindolská - Suchovská - Moyzesova. Obchádzková trasa bude vedená z Ulice Štefana Moyzesa na Ulicu Osvaldova a Andreja Kubinu - v dĺžke cca 420 m a naspäť v opačnom poradí ulíc.

Mestský úrad Trnava, ODaKS, úsek dopravy

9.11.2012 15:27

 
Chcete vedieť, čo je nové?