Občan

Uzávierke miestnej komunikácie na Starohájskej ulici

Mestský úrad v Trnave, ODaKS, úsek dopravy informuje o uzávierke miestnej komunikácie na Starohájskej ulici v Trnave v dňoch 11., 18., 25. februára a 3. marca 2012 od 6.00 h do 18.00 h (vždy v sobotu). Uzávierka miestnej komunikácie bude z dôvodu vykonávania stavebných prác – vykladanie panelov žeriavom.
Práce pod ochranou uzávierky bude vykonávať spoločnosť HRT s.r.o., Skladová 3, 917 01 Trnava, zodpovedná osoba Lukáš Vrtoch, č. t. 0907 372 131.

16.2.2012 5:46