Voľné nájomné a sociálne byty vo vlastníctve Mesta Trnavy k 1. 9. 2019

28.8.2019 13:36

 
Chcete vedieť, čo je nové?