Občan

Voľné nájomné a sociálne byty vo vlastníctve Mesta Trnavy k 1. novembru 2022

Voľné nájomné a sociálne byty vo vlastníctve Mesta Trnavy k 1. novembru 2022. 

 Voľné byty k 1. 11. 2022 

9.11.2022 10:24