Občan

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN, ktorým sa určujú názvy ulíc v meste Trnava

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Odbor organizačný a vnútornej správy vyhodnotil pripomienky k návrhu VZN, ktorým sa určujú názvy ulíc v meste Trnava, ktorý bol predložený na rokovanie Mestskej rady mesta Trnava, konanej dňa 21. apríla 2015. Návrh VZN bol zverejnený 7. apríla 2015 a dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie bol do 17. apríla 2015. Počas tejto lehoty boli predložené dve pripomienky.

  Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN

22.4.2015 10:14

 
Chcete vedieť, čo je nové?