Občan

Z dôvodu konania podujatia bude 13. decembra uzatvorené malé parkovisko pri Mestskej športovej hale.

Z dôvodu konania podujatia bude 13. decembra úplne uzatvorené malé parkovisko pri Mestskej športovej hale.
 
Pre žiadateľa: Obchodné meno: INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o.
 
Sídlo: Medená 5, Bratislava-Staré Mesto
 
IČO:  31360742
 
Dôvod uzávierky: konanie podujatia pre Slovenské elektrárne
 
Druh uzávierky: úplná
 
Doba uzávierky: 13.12.2023 od 07.00 do 23.59 h 
 
Úsek a dĺžka uzávierky: malé parkovisko pri Mestskej športovej hale
 
Popis a dĺžka obchádzky: podľa dočasného dopravného značenia

8.12.2023 15:13