Občan

Zámer priamej výpožičky_Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Mesto Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priamej výpožičky nebytových priestorov

Zámer priamej výpožičky

 

 

7.4.2020 12:51

 
Chcete vedieť, čo je nové?