Občan

Zoznam uchádzačov o pridelenie nájomného bytu pre starobných a predčasných starobných dôchodcov_ V. Clementisa

Zoznam uchádzačov V. Clementisa k 01. 10. 2022

 Zoznam 

 

17.10.2022 13:59