Zoznam žiadateľov o pridelenie nájomných bytov pre starobných a predčasných starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa k 1. 8. 2019

31.7.2019 19:37

 
Chcete vedieť, čo je nové?