Občan

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti na vydanie stavebného povolenia na stavbu "SO 08-06 Spevnené plochy, komunikácie a parkoviská", stavebník Musetti Slovakia, s.r.o.

Dňa 31. októbra 2018 bola na úradnej tabuli mesta Trnava zverejnená informácia o podaní žiadosti na vydanie stavebného povolenia na stavbu "SO 08-06 Spevnené plochy, komunikácie a parkoviská", stavebník Musetti Slovakia, s.r.o. Uvedená písomnosť bude uvedená v lehote trvania stavebného konania.

31.10.2018 16:31

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?