Občan

Rybársky lístok

Počas uzavretia mestského úradu pre verejnosť z dôvodu preventívnych opatrení je možné vybaviť si rybársky lístok online:

  1. Vyplňte žiadosť o vydanie rybárskeho lístka.
  2. Vyplnenú žiadosť zašlite e-mailom na adresu rybarskylistok@trnava.sk.
  3. Po spracovaní žiadosti vám na vašu e-mailovú adresu pošleme inštrukcie k platbe. Dodržanie inštrukcií k platbe (predovšetkým uvedenie variabilného symbolu) urýchli celý proces vydania lístka.
  4. Po pripísaní platby na účet mesta vám vystavíme rybársky lístok a zašleme ho doporučenou poštou na vašu adresu trvalého pobytu, príp. adresu, ktorú ste uviedli v e-maili.

 


Nižšie uvedený postup platí v bežnom režime:

Žiadateľ zaplatí v pokladni MsÚ Trnava správny poplatok podľa druhu rybárskeho lístka.

  • týždenný 1,50 €
  • mesačný 3,00 €
  • ročný 7,00 €
  • trojročný 17,00 €


Na základe predloženého dokladu o zaplatení je vydaný nový rybársky lístok.

Od poplatku sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

Chcete vedieť, čo je nové?