Občan

Rybársky lístok

Žiadateľ zaplatí v pokladni MsÚ Trnava správny poplatok podľa druhu rybárskeho lístka.

  • týždenný 1,50 €
  • mesačný 3 €
  • ročný 7 €
  • trojročný 17 €


Na základe predloženého dokladu o zaplatení je vydaný nový rybársky lístok.

Od poplatku sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.