Občan

Ing. arch. Peter Purdeš

E-mail: peter.purdes@trnava.sk
Telefón: 32 36 245, 0915 991 560
Pozícia: vedúci úseku urbanisticko-architektonickej koncepcie
Odbor: Odbor územného rozvoja a koncepcií