Občan

Kontakty

 
 
 
Martina Hrabáriková
Odbor územného rozvoja a koncepcií
referát územno-technických informácií
 
Ing. Filip Majerník
Odbor územného rozvoja a koncepcií
referát dopravného urbanizmu a udržateľnej mobility
filip.majernik@trnava.sk
32 36 129, 0918 601 300
 
Ing. arch. Peter Purdeš
Odbor územného rozvoja a koncepcií
vedúci úseku urbanisticko-architektonickej koncepcie
peter.purdes@trnava.sk
32 36 245, 0915 991 560
 
Mgr. Peter Rozsár
Odbor územného rozvoja a koncepcií
referát dopravného urbanizmu a udržateľnej mobility
 
martin.sikula@trnava.sk
32 36 249, 0918 601 304
 
Mgr. Peter Šipka
Odbor územného rozvoja a koncepcií
referát územno-technických informácií
 
Matúš Tavali
Odbor územného rozvoja a koncepcií
referát dopravného urbanizmu a udržateľnej mobility
matus.tavali@trnava.sk
32 36 128, 0905 104 639
 
Ing. Peter Trnka
Odbor územného rozvoja a koncepcií
referent dopravného urbanizmu a udržateľnej mobility