Občan

Ing. Filip Majerník

E-mail: filip.majernik@trnava.sk
Telefón: 32 36 249
Pozícia: referát dopravného urbanizmu
Odbor: Odbor územného rozvoja a koncepcií
Chcete vedieť, čo je nové?