Občan

Ing. Radomila Škodná

E-mail: radomila.skodna@trnava.sk
Telefón: 32 36 247
Pozícia: referát krajinnej ekológie
Odbor: Odbor územného rozvoja a koncepcií