Občan

Ing. Radomila Škodná

E-mail: radomila.skodna@trnava.sk
Telefón: 32 36 247
Pozícia: referát ekológie
Odbor: Odbor územného rozvoja a koncepcií
Chcete vedieť, čo je nové?