Občan

Ing. Daniela Danišovičová

E-mail: daniela.danisovicova@trnava.sk
Telefón: 32 36 235
Pozícia: referát územného rozhodovania a stav. poriadku
Odbor: Odbor stavebný a životného prostredia