Občan

Ing. Ivana Tuchyňová

E-mail: ivana.tuchynova@trnava.sk
Telefón: 32 36 248
Pozícia: referát územno-technických informácií
Odbor: Odbor územného rozvoja a koncepcií
Chcete vedieť, čo je nové?