Občan

Ing. Martina Bednárová

Telefón: 32 36 882
Pozícia: ZŠ s MŠ K. Mahra, vedúca ŠJ (základná škola)
Odbor: ZŠ s MŠ
Chcete vedieť, čo je nové?