Občan

Kontakty

 
 
 
Mgr. Viera Andrisová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Nám. SUT, zástupca pre nižšie stredné vzdelávanie
32 36 934
 
Mgr. Katarína Bajtošová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Atómová, zástupca pre primárne vzdelávanie
32 36 852
 
Magdaléna Bednarčíková
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Nám. SUT, vedúca ŠJ (MŠ Murgašova 13)
32 36 788
 
Ing. Martina Bednárová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ K. Mahra, vedúca ŠJ (základná škola)
32 36 882
 
Mgr. Jarmila Belková
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Vančurova, zástupca pre primárne vzdelávanie
32 36 922
 
Mgr. Emília Benedikovičová
ZŠ s MŠ
riaditeľka, ZŠ s MŠ Atómová 1, Trnava
 
Jana Brezinová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ M. Gorkého, vedúca ŠJ (základná škola)
32 36 865
 
Mgr. Michaela Císarová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Atómová, zástupca pre predprimárne vzdelávanie (MŠ Okružná 27)
 
RNDr. Dáša Černá
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Vančurova, zástupca pre nižsie stredné vzdelávanie
32 36 922
 
Mgr. Gabriela Delinčáková
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ I. Krasku, zástupca pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie
55 43 049
 
Božena Demovičová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Nám. SUT, zástupca pre predprimárne vzdelávanie (MŠ Ľudová 27)
 
Bc. Viera Drgoňová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Vančurova, zástupca pre predprimárne vzdelávanie (MŠ Narcisová 2)
 
Zlatica Felingová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Vančurova, vedúca ŠJ (základné školy)
32 36 924
 
PaedDr. Jozef Gábor
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ K. Mahra, zástupca pre ŠKD a športové triedy
 
PhDr. Danka Gašparíková
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ J. Bottu, riaditeľka
 
Mgr. Lýdia Gašparovičová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Spartakovská, riaditeľka
 
Mgr. Nora Gerincová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Vančurova, zástupca pre predprimárne vzdelávanie (MŠ Vančurova 38)
32 36 750
 
Mgr. Zuzana Grmanová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Spartakovská, zástupca pre predprimárne vzdelávanie (MŠ Spartakovská 6)
 
Mgr. Jarmila Hacajová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Spartakovská, zástupca pre predprimárne vzdelávanie (MŠ V jame 3)
msvjame@gmail.com
32 36 799
 
Mgr. Žofia Halásová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Nám. SUT, riaditeľka
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?