Občan

Kontakty

 
 
 
Mgr. Sylvia Anettová
ZŠ s MŠ
vedúca školskej jedálne
sjludova@ms.trnava.sk
033/ 32 36 810, 811
 
Mgr. Katarína Bajtošová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Atómová, zástupca pre primárne vzdelávanie
32 36 852
 
Ing. Martina Bednárová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ K. Mahra, vedúca ŠJ (základná škola)
32 36 882
 
Mgr. Barbora Beňadiková
ZŠ s MŠ
riaditeľka, ZŠ s MŠ Atómová 1, Trnava
 
Mgr. Peter Berger
ZŠ s MŠ
zástupca pre 2. stupeň ZŠ s MŠ, Námestie SUT
 
Mgr. Monika Bolečková
ZŠ s MŠ
zástupkyňa MŠ Murgašova
msmurgasova@ms.trnava.sk
32 36 787, 790
 
Jana Brezinová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ M. Gorkého, vedúca ŠJ (základná škola)
32 36 865
 
RNDr. Dáša Černá
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Vančurova, riaditeľka
info@zsva.trnava.sk
033/ 32 32 921, 0918 734 056
 
Mgr. Gabriela Delinčáková
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ I. Krasku, zástupca pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie
55 43 049
 
Mgr. Božena Demovičová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Nám. SUT, zástupca pre predprimárne vzdelávanie (MŠ Ľudová 27)
 
Bc. Viera Drgoňová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Vančurova, zástupca pre predprimárne vzdelávanie (MŠ Narcisová 2)
 
Zuzana Fulajtarová
ZŠ s MŠ
vedúca ŠJ ZŠ s MŠ J. Bottu
skolskajedalen@zsbott.sk
033/3236855, 0905 830 296
 
PhDr. Danka Gašparíková
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ J. Bottu, zástupkyňa pre 2. stupeň
 
Mgr. Daša Gergelyová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Spartakovská, zástupca pre predprimárne vzdelávanie (MŠ Spartakovská 6)
 
Bc. Ladislava Gnebusová
ZŠ s MŠ
vedúca ŠJ ZŠ s MŠ Vančurova
 
PaedDr. Karin Hambálková, PhD.
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ K. Mahra, zástupca pre predprimárne vzdelávanie
 
Mgr. Denisa Hanáková
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Spartakovská, zástupkyňa pre 2. stupeň
033/32 36 903
 
Mgr. Gabriela Haršányová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ I. Krasku, zástupca pre predprimárne vzdelávanie
55 43 249
 
Mgr. Zuzana Holkovičová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ A. Kubinu, riaditeľka
 
Mgr. Andrea Horváthová
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ K. Mahra, zástupca pre nižšie stredné vzdelávanie
32 36 885