Občan

Ing. Natália Gottwaldová

E-mail: natalia.gottwaldova@trnava.sk
Telefón: 32 36 147, 0907 903 714
Pozícia: referát vnútornej správy
Odbor: Odbor organizačný a vnútornej správy