Občan

JUDr. Ivan Ranuša

E-mail: ivan.ranusa@msp.trnava.sk
Telefón: 32 36 409
Pozícia: náčelník MsP
Odbor: Mestská polícia