Občan

Kontakty

 
 
 
Mgr. Peter Bocán
Mestská polícia
priestupkové oddelenie
 
Pavol Boďa
Mestská polícia
preventívne programy
 
Mgr. Ondrej Dacho
Mestská polícia
priestupkové oddelenie
 
Tibor Jarábek
Mestská polícia
vedúci priestupkového referátu
 
Mgr. Vladimír Lutišan
Mestská polícia
vedúci úseku technického zabezpečenia
 
Bc. Richard Pokorný
Mestská polícia
referát úseku technického zabezpečenia
 
Juraj Vajo
Mestská polícia
priestupkové oddelenie
 
Chcete vedieť, čo je nové?