Občan

JUDr. Ladislav Bielko

E-mail: ladislav.bielko@trnava.sk
Telefón: 32 36 226
Pozícia: referát zmluvných vzťahov a legislatívy
Odbor: Odbor právny
Chcete vedieť, čo je nové?