Občan

Kontakty

 
 
 
JUDr. Ladislav Bielko
Odbor právny
referát zmluvných vzťahov a legislatívy
 
JUDr. Ivana Bielková
Odbor právny
referát zmluvných vzťahov a legislatívy
 
JUDr. Petra Klembarová
Odbor právny
referát zmluvných vzťahov a legislatívy
 
JUDr. Ing. Zuzana Kormanová
Odbor právny
referát zmluvných vzťahov a legislatívy
zuzana.kormanova@trnava.sk
momentálne na MD
 
Gabriela Krčová
Odbor právny
referát zmluvných vzťahov a legislatívy
 
igor.krsiak@trnava.sk
32 36 227, 0918 514 521
 
Mgr. Michal Kučavík
Odbor právny
referát zmluvných vzťahov a legislatívy
 
Mgr. Tatiana Mosná Princová
Odbor právny
referát zmluvných vzťahov a legislatívy
 
Mgr. Michal Žitňanský
Odbor právny
referát zmluvných vzťahov a legislatívy