Občan

Mgr. Michal Kučavík

E-mail: michal.kucavik@trnava.sk
Telefón: 32 36 229
Pozícia: referát zmluvných vzťahov a legislatívy
Odbor: Odbor právny
Chcete vedieť, čo je nové?