Občan

Mgr. Gabriela Bučányová

E-mail: gabriela.bucanyova@trnava.sk
Telefón: 32 36 213
Pozícia: referát nakladania s majetkom mesta
Odbor: Odbor majetkový
Chcete vedieť, čo je nové?