Občan

Kontakty

 
 
 
Mgr. Gabriela Bučányová
Odbor majetkový
referát nakladania s majetkom mesta
 
Ing. Valéria Durdyová
Odbor majetkový
referát správy majetku mesta
 
Ing. Jarmila Jágriková
Odbor majetkový
referát nakladania s majetkom mesta
 
Rozália Kubovičová
Odbor majetkový
referát správy majetku mesta
 
Ing. Emília Macková
Odbor majetkový
referát správy majetku mesta
 
Ing. Daniela Rumpelová
Odbor majetkový
referát evidencie majetku mesta
 
Ing. Monika Tökölyová
Odbor majetkový
referát evidencie majetku mesta
 
Chcete vedieť, čo je nové?