Občan

Mgr. Simona Bangová

E-mail: simona.bangova@trnava.sk
Telefón: 32 36 281, 0917 635 980
Pozícia: referát terénnej sociálnej práce
Odbor: Odbor sociálnych vecí