Občan

Kontakty

 
 
 
Mgr. Mária Bolebruchová
Odbor školstva, mládeže a športu
referát škôl a školských zariadení
 
Mgr. Katarína Horňáčková
Odbor školstva, mládeže a športu
referát škôl a školských zariadení -materské školy, školský úrad
 
Gabriela Nováková
Odbor školstva, mládeže a športu
referát škôl a školských zariadení - zariadenia školského stravovania
 
michal.spernoga@trnava.sk
32 36 360, 0917 103 997