Občan

Kontakty

 
 
 
Ing. Miroslava Bilčíková
Odbor ekonomický
referát správy daní a poplatkov
 
Ing. Viera Dobišová
Odbor ekonomický
referát rozpočtu a finančného manažmentu
 
Ľubica Drozdová
Odbor ekonomický
referát financ. prenesených a orig. kompetencií
 
Ing. Renáta Dušeková
Odbor ekonomický
referát mzdovej učtárne
 
Dominika Haladová
Odbor ekonomický
referát daní a poplatkov
 
Mgr. Petra Horvátová
Odbor ekonomický
referát správy daní a poplatkov
 
Nikoleta Juríková
Odbor ekonomický
referát správy daní a poplatkov
 
Ing. Martina Kalivodová
Odbor ekonomický
referát správy daní a poplatkov
 
Lucia Krajčovičová
Odbor ekonomický
referát správy daní a poplatkov, daň z nehnuteľností
 
Monika Kubovová
Odbor ekonomický
referát účtovníctva
 
Mgr. Želmíra Lackovičová
Odbor ekonomický
vedúca úseku správy daní a poplatkov
zelmira.lackovicova@trnava.sk
32 36 223, 0915 991 563
 
Mgr. Alexandra Lehutová
Odbor ekonomický
referát správy daní a poplatkov
alexandra.lehutova@trnava.sk
32 36 225, 0905 471 629
 
Renáta Obalová
Odbor ekonomický
referát pokladne a pokladničných operácií
 
Andrea Ryšavá
Odbor ekonomický
referát účtovníctva
 
Martina Slezáková
Odbor ekonomický
referát správy daní a poplatkov
 
katarina.tibenska@trnava.sk
32 36 218, 0905 239 740