Občan

Kontakty

 
 
 
Ing. Petra Bergerová
Odbor ekonomický
referát rozpočtu a finančného manažmentu
 
zuzana.bigasova@trnava.sk
32 36 218, 0905 239 740
 
Anna Bohunická
Odbor ekonomický
referát správy daní a poplatkov
 
Ing. Bianka Čigášová
Odbor ekonomický
referát rozpočtu a finančného manažmentu
 
Ľubica Drozdová
Odbor ekonomický
referát financ. prenesených a orig. kompetencií
 
Ing. Renáta Dušeková
Odbor ekonomický
referát mzdovej učtárne
 
Mgr. Tatiana Feješová
Odbor ekonomický
referát správy daní a poplatkov
 
Mgr. Petra Horvátová
Odbor ekonomický
referát správy daní a poplatkov
 
Ing. Katarína Jankovičová
Odbor ekonomický
referát správy daní a poplatkov
katarina.jankovicova@trnava.sk
momentálne na MD
 
Nikoleta Juríková
Odbor ekonomický
referát správy daní a poplatkov
 
Ing. Miroslava Konečná
Odbor ekonomický
referát financ. prenesených a orig. kompetencií
 
Lucia Krajčovičová
Odbor ekonomický
referát správy daní a poplatkov, daň z nehnuteľností
 
Monika Kubovová
Odbor ekonomický
referát účtovníctva
 
Mgr. Želmíra Lackovičová
Odbor ekonomický
vedúca úseku správy daní a poplatkov
zelmira.lackovicova@trnava.sk
32 36 223, 0915 991 563
 
Mgr. Vlasta Mišíková
Odbor ekonomický
referát mzdovej účtárne
 
Renáta Obalová
Odbor ekonomický
referát pokladne a pokladničných operácií
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?