Občan

Kontakty

 
 
 
Ing. Anton Babka
Zariadenie pre seniorov
vedúci technicko-hospodárskeho úseku
 
Bc. Daniel Hruška
Zariadenie pre seniorov
inštruktor sociálnej rehabilitácie
 
Lívia Mokošáková
Zariadenie pre seniorov
vedúca zdravotno-ošetrovateľského úseku
 
32 36 710
 
Mgr. Zuzana Šimová
Zariadenie pre seniorov
inštruktor sociálnej rehabilitácie
 
Miroslav Štefanik
Zariadenie pre seniorov
inštruktor sociálnej rehabilitácie