Občan

Kontakty

 
 
 
Ing. Lucia Boledovičová
Odbor dopravy
referát technických činností
lucia.boledovicova@trnava.sk
32 36 126, 0905 139 938
 
Mgr. Diana Boškovská
Odbor dopravy
referent referátu parkovacej služby na odbore dopravy
 
Mgr. Rastislav Dobrovodský
Odbor dopravy
referát technickej činnosti dopravy
rastislav.dobrovodsky@trnava.sk
32 36 105, 0905 920 037
 
lukas.drobny@trnava.sk
32 36 124, 0918 800 440
 
Ľubica Igazová
Odbor dopravy
referentka referátu parkovacej služby
 
Ľudovít Ivanovič
Odbor dopravy
referát parkovacej služby
ludovit.ivanovic@trnava.sk
32 36 194, 0908 657 677
 
Bc. Jana Krasňanská
Odbor dopravy
referát dopravy a cestného hospodárstva
 
Ing. Peter Kučera
Odbor dopravy
referát dopravy a cestného hospodárstva
peter.kucera@trnava.sk
32 36 136, 0905 972 019
 
Mgr. Petruška Sečenová
Odbor dopravy
referát dopravy a cestného hospodárstva
 
Roman Stacho
Odbor dopravy
referát technických činností dopravy
roman.stacho@trnava.sk
32 36 105, 0905 290 095
 
Ing. Milan Šimik
Odbor dopravy
referent referátu parkovacej služby
 
Ing. Thomas Štefák
Odbor dopravy
referát dopravy a cestovného hospodárstva
 
Katarína Virgovičová
Odbor dopravy
referát dopravy a cestného hospodárstva