Mesto Trnava

Aj v roku 2018 pokračujeme vo výsadbe stromov

V máji roku 2017 sa Trnava stala držiteľkou ocenenia Mesto stromov, ktoré Trnave udelila Európska arboristická rada (EAC) za snahu a starostlivosť o zeleň.  Aj v roku 2018 pripravuje mestský úrad zazelenanie nových plôch, z rozpočtu mesta je na to vyčlenených 50.000 eur. Tento rok sa mesto sústredí na vyhľadávanie väčších voľných plôch a prípravu výsadby stromov na ne.

Vo vlaňajšom rozpočte bolo vyčlenených 80.000 eur na výsadbu stromov, ktoré vysádzal Odbor dopravy a komunálnych služieb. V rámci investičných akcií pri obnove ulíc dochádza však súčasne priebežne k ďalšej výsadbe realizovanej Odborom investičnej výstavby. Niekedy ide o založenie, niekedy o revitalizáciu prícestných alejí – doplnenie, ošetrenie. Vyše 100 stromov sa napríklad vysadilo pri rekonštrukcii Dedinskej ulice v Modranke, viac ako 50 popri zrekonštruovanej Halenárskej ulici. Náklady na stromy sú zahrnuté v nákladoch stavieb, spolu ich však OIV vysadil viac ako 200 kusov.

Momentálne sa spracovávajú presné počty vysadených stromov za rok 2017, ale spolu s priebežnou výsadbou Odboru dopravy a komunálnych služieb ich bolo cca 700 kusov. Pre porovnanie v roku 2014 pribudlo v meste 815 stromov, v roku 2015 to bolo až 1 194 stromov, v roku 2016 samospráva vysadila ďalších 514 stromov.

Mesto Trnava sa dlhodobo snaží rozširovať plochy zelene v meste. Vzhľadom na obmedzené priestorové možnosti sa však v poslednom čase sústreďuje najmä na zahusťovanie existujúcej zelene a hľadanie voľných miest na vysadenie nových stromov vhodných pre podmienky v konkrétnych lokalitách. Umiestnenie stromu na danom mieste nie je jednoduchá záležitosť, limitujú ju napríklad majetkové pomery pozemku (nie každý verejne prístupný pozemok patrí mestu), veľkosť pozemku (mnohé miesta nie sú dostatočne veľké pre budúci zakorenený a rozkonárený strom) a rozloženie sietí. Káble či kanále by obmedzovali koreňový systém a zároveň znemožňovali opravu či výmenu týchto zariadení. Aj to je dôvod, prečo sa v tomto roku sústredí mesto na vyhľadávanie väčších voľných plôch nelimitovaných sieťami a projektovú prípravu ich výsadby. Zároveň bude priebežne dochádzať k obnove alejí, kde z nejakého dôvodu došlo k úbytku stromov. Samozrejme, naďalej bude pokračovať výsadba na sídliskách podľa požiadaviek jednotlivých občanov a výborov mestských častí.


Najnovšiu relaxačnú zónu so stromami a trvalkovou výsadbou – Parčík Bela IV. vybudovala samospráva v roku 2017 pri mestskom opevnení.

foto: Elena Ursinyová

 

4.1.2018 14:10

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?