Mesto Trnava

Ihrisko na Atómovej ulici bolo slávnostne odovzdané

Dnes 6. decembra 2017 o 10.00 h sa konalo slávnostné odovzdávanie, pri ktorom prevzala Základná škola na Atómovej ulici od zástupcov Mesta Trnava multifunkčné ihrisko vo svojom areáli.

Rekonštrukcia športového areálu stavby, ktorá začala už v júli tohto roku, pozostávala z dvoch objektov, a to z bežeckého oválu s multifunkčným ihriskom a z areálového osvetlenia.

Väčšina prác sa odohrala počas školských prázdnin. Realizovala sa i revitalizácia okolitého priestoru ihriska. V prvých septembrových dňoch sa kládol špeciálny umelohmotný povrch. Táto nová povrchová úprava je z kvalitného umelého vodopriepustného polyuretánového povrchu pre atletiku aj pre loptové hry. Povrch je vyhotovený v dvoch farbách, a to červenej pre bežecké disciplíny a zelenej pre loptové hry. Bežecký areál dĺžky 150 m je umiestnený po obvode multifunkčného ihriska a je doplnený o doskočisko pre skok do diaľky. Multifunkčné ihrisko bude slúžiť pre rôzne typy športov (tenis, volejbal, basketbal, hádzaná/malý futbal). Za bránkami pre hádzanú (malý futbal) je nainštalované záchytné oplotenie s výškou 5 m a dĺžkou 18 m. V ovále športoviska sú umiestnené štyri cvičiace prvky vrátane návodov pre cvičenie.

Súčasťou rekonštrukcie bolo i vybudovanie umelého areálového osvetlenia vonkajších priestorov športového ihriska. Vonkajšie osvetlenie je riešené LED svietidlami. Vlastné svietidlá sú umiestnené na výložníkoch umiestnených na oceľových stožiaroch po troch z oboch strán športoviska.

Stavba bola doplnená o rekonštrukciu spevnených plôch v tesnom dotyku s novovybudovaným športovým areálom. Ich rekonštrukcia pozostávala z vybúrania pôvodných nevyhovujúcich spevnených plôch a nahradením ich novými z betónovej drenážnej dlažby. Tie sú zároveň doplnené v troch miestach novými stromami. Prístup do tohto novovybudovaného areálu je zabezpečený osadením novej dvojkrídlovej bránky pre peších vo vybúranej časti oplotenia areálu ZŠ. Súčasťou bola i oprava vonkajšieho schodiska do budovy školy, aby sa skvalitnil prístup žiakov na toto ihrisko.

Vybudovaním samostatného vstupu budú môcť športovisko využívať nielen žiaci školy, ale aj široká verejnosť. Harmonogram a podmienky užívania verejnosťou budú stanovené v najbližšom čase a zverejnené na internetovej stránke školy.

foto: Mesto Trnava
 

6.12.2017 10:15

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?