Mesto Trnava

Južný úsek východnej vetvy mestského opevnenia bude do konca septembra zrekonštruovaný

Práce na komplexnej obnove mestského opevnenia v Trnave pokračujú na južnej časti východnej vetvy na Hlbokej ulici od fortne za Bazilikou sv. Mikuláša po juhovýchodné nárožie pri areáli Západoslovenského múzea. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške 163 245 eur z programu Obnovme si svoj dom a podprogramu Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy pre roky 2018 – 2019. Mesto Trnava sa na financovaní prác podieľa sumou 17 000 eur.

Mestské opevnenie na tomto úseku už obnovu veľmi potrebovalo. Jeho zlý stav síce zakrýval hájik na Hlbokej ulici, ale paradoxne práve porasty, ktoré svah a opevnenie na pohľad skrášľovali, sa významne podieľali na zhoršovaní stavu tejto národnej kultúrnej pamiatky. Jej murivo na viacerých miestach mechanicky rozrušovali korene prerastajúce hlboko do stien, náletové mladiny v bezprostrednej blízkosti udržiavali v murive vlhkosť a miestami už vyrastali priamo zo škár medzi tehlami. V súvislosti s obnovou vonkajšieho líca tohto úseku preto bolo potrebné nielen odstrániť najbližšiu vegetáciu, ale aj vyriešiť spôsob odvodu vody od muriva z vonkajšej strany. Rovnaké opatrenia by sa mali v budúcnosti po dohode so súkromnými vlastníkmi priliehajúcich nehnuteľností uskutočniť aj na vnútornej strane opevnenia. Po ukončení obnovy bude však nutné vykonávať pravidelnú kontrolu stavu muriva a naďalej systematicky odstraňovať v jeho blízkosti náletové dreviny.
Obnova tohto úseku sa uskutočňuje pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Trnave a zástupcov združenia Pro Monumenta – prevencia údržbou. Rovnako ako na ostatných úsekoch opevnenia bol aj tu metodicky zvolený princíp obnovy pôvodného riešenia povrchu – teda režného muriva s úpravou malty v škárach.
„Pri obnove hradobných múrov môžeme zo stavebného hľadiska hovoriť o štyroch okruhoch prác: Doplnenie vypadaných zvetraných špár z líca muriva, doplnenie zvetraných tehál, výmena nevhodne doplnených novodobých tehál z druhej polovice XX. storočia za staré historické tehly najneskôr zo začiatku 20. storočia a sanovanie aj fixácia pozostatkov pôvodných omietok,“ hovorí poradca primátora pre správu mestskej pamiatkovej rezervácie Ing. arch. Milan Horák. Podľa jeho slov boli hradobné múry od XIV. do XVII. storočia kvôli ochrane tehál pred zvetrávaním omietané. Po tomto období a strate pôvodnej funkcie hradieb omietky z veľkej časti opadali. Ich fragmenty sú zachované predovšetkým na západnej vetve od Kostola sv. Jakuba po Stefe. „Omnoho menej takýchto fragmentov je na južnom úseku východnej vetvy, ale v rámci jednotnej metodiky sú aj tie súčasťou rekonštrukcie realizovanej v týchto dňoch,“ doplnil Milan Horák.
Trnavské mestské opevnenie vybudované v 13. storočí je národná kultúrna pamiatka, ktorá patrí medzi najstaršie zachované fortifikačné systémy na Slovensku a je aj najzachovalejším tehlovým opevnením v strednej Európe. Komplexná obnova mestského opevnenia v Trnave je názov dlhodobého projektu, ktorý mesto realizuje postupne od roku 2000. Obnova južného úseku východnej vetvy má byť ukončená 30. septembra 2018.Aktualizované 1. 8. o 15.44 h

Lokalita

GPS:
N 48.37760505587773 / E 17.593280377554265

31.7.2018 23:12

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte
Chcete vedieť, čo je nové?