Mesto Trnava

Občania môžu oddnes hlasovať za nápady pre Trnavu

Celý týždeň môžu Trnavčania hlasovať o tom, ktoré projekty a zadania Participatívneho rozpočtu pre Trnavu sa budú v roku 2019 realizovať. Odovzdať svoje hlasy sa dá prostredníctvom hlasovacích lístkov, ktoré samospráva v týchto dňoch distribuuje do každej domácnosti. Odovzdať hlasy možno aj cez internet. Pritom je dôležité, aby každý hlasujúci vybral štyri až šesť projektov a tri zadania, inak bude hlasovací lístok neplatný. Hlasy sa budú zbierať do konca týždňa, t. j. do nedele 30. septembra 2018.

Papierové hlasy sa zbierajú na trinástich miestach umiestnených po Trnave, napr. u informátora na mestskom úrade, radnici, v priestoroch mestskej polikliniky, v nemocnici v Pavilóne chirurgických disciplín či v knižnici. Presný zoznam aj s otváracími časmi je uverejnený na hlasovacom lístku.


Hlasovacie hárky v treťom ročníku PR pre Trnavu

Vybrať si možno z trinástich občianskych projektov a ôsmich zadaní, ktoré sú výsledkom stretávania sa aktívnych občanov.  Tematicky sú veľmi pestré a spadajú do oblasti kultúry, sociálnych vecí a verejného priestoru a zelene. Podporia Trnavčania projekt na vybudovanie ekošatníku, prácu dobrovoľníkov v komunitných centrách či výsadbu rodovej aleje? Alebo je im sympatický projekt dobrovoľníčok, ktoré sa starajú o túlavé mačky? V rámci investičných zadaní zase občania navrhovali riešiť parkovanie pri základnej škole v Modranke, rozvíjať cestovný ruch pomocou mobilnej aplikácie či vybudovať komunitnú zónu v mestskej časti Pekné pole. Ktoré z navrhovaných ideí získa najviac hlasov a bude sa v roku 2019 realizovať, sa verejnosť dozvie 8. októbra 2018.

V prípade projektov sa pri výslednom poradí budú okrem fyzického a internetového hlasovania zohľadňovať výsledky verejného zvažovania (tzv. deliberácie) a to v pomere 40:40:20. Deliberácia sa uskutočnila 19. septembra na radnici a autori jednotlivých projektov počas nej navzájom hodnotili návrhy na základe vopred dohodnutých kritérií. Za dôležité považovali hľadiská ako udržateľnosť projektu, inovatívnosť, sociálny a edukatívny dopad, mieru participácie dobrovoľníkov a verejnosti a finančné hľadisko.


Deliberácia koordinátorov

Mesto na realizáciu projektov úspešných v participatívnom rozpočte plánuje vyčleniť 50 tisíc eur, pričom maximálna výška podpory je päť tisíc eur pre jeden projekt. Na investičné zadanie je to celková suma 150 tisíc eur, resp. najviac 50 tisíc eur na jedno zadanie.

V Trnave môžu obyvatelia participovať na prerozdeľovaní časti peňazí z mestského rozpočtu od roku 2016. Mesto Trnava je jedným z mála miest na Slovensku, kde participatívny rozpočet existuje a umožňuje občanom angažovať sa vo veciach verejných. V Trnave sa vďaka nemu podarilo zrealizovať viacero zaujímavých projektov: v parkoch pribudli piknikové stoly, šachové stoly s taburetkami, zorganizovali sa kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie, pribudlo petangové ihrisko, vznikla kniha s rozprávkami žiakov základných škôl a podporilo sa široké spektrum aktivít v našom meste.

Dôležité termíny:

24. – 30. september 2018: fyzické a online hlasovanie
8. október 2018: zverejnenie výsledkov hlasovania a deliberácie
2019: realizácia víťazných projektov a zadaní

 

Pokyny na hlasovanie:

  1. Hlasovať môžu občania s trvalým i prechodným bydliskom v Trnave vo veku nad 15 rokov.
  2. Na hlasovacom lístku vyplňte svoje kontaktné údaje.
  3. Hlasuje sa za občianske projekty a zadania. Z občianskych projektov označte minimálne štyri a maximálne šesť projektov, ktorým chcete dať hlas. Z investičných zadaní vyberte tri, ktorým dáte svoj hlas. Ak pomer hlasovania nedodržíte, váš hlasovací lístok bude neplatný.
  4. V časti Priestor na vaše nápady máte možnosť uviesť svoje návrhy, ako zlepšiť život v našom meste.
  5. Vyplnený hlasovací lístok odovzdajte na jednom zo zberných miest. Hlasovať môžete v dňoch 24. až 30. septembra 2018 v časoch uvedených otváracích hodín.
  6. Do každej domácnosti distribuujeme jeden hlasovací lístok. Pokiaľ vo vašej domácnosti žije viac osôb, ktoré spĺňajú podmienky účasti na hlasovaní podľa bodu 1, môžete si zvyšné hlasovacie lístky vypýtať u informátora na mestskom úrade alebo na radnici.

 

Zoznam zberných miest:

1. Radnica – informátor, Hlavná 1

Pondelok – nedeľa 7.00 – 21.00 h

2. Mestský úrad – informátor, Trhová 3

Pondelok 8.00 – 16.30 h
Utorok 8.00 – 16.30 h
Streda 8.00 – 17.00 h
Štvrtok 8.00 – 16.30 h
Piatok 8.00 – 16.30 h

3. Mestská poliklinika Družba, Starohájska 2

Pondelok – piatok 6.00 – 19.00 h
Sobota 8.00 – 16.00 h

4. Fakultná nemocnica Trnava, pavilón chirurgických disciplín – informátor, A. Žarnova 11

Pondelok – piatok 7.00 – 19.00 h

5. Knižnica Juraja Fándlyho, Rázusova 1

Pondelok – piatok 8.00 – 18.00 h
Sobota 8.00 – 12.00 h

6. Obchodné a nákupné centrum MAX Trnava, F. Urbánka 11

Pondelok – nedeľa 9.00 – 21.00 h

7. Bytové družstvo so sídlom v Trnave, Beethovenova 26

Pondelok 7.00 – 15.30 h
Utorok nestránkový deň
Streda 7.30 – 17.00 h
Štvrtok 7.00 – 15.30 h
Piatok 7.00 – 14.00 h

8. Lekáreň Prednádražie (v zdrav. stredisku), Mozartova 3

Pondelok – piatok 7.00 – 17.00 h

9. Denné centrum seniorov, Limbova 11

Utorok 14.00 – 17.00 h
Štvrtok 14.00 – 17.00 h

10. Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5

Pondelok – nedeľa 8.00 – 19.00 h

11. Denné centrum seniorov Modranka, Dedinská 9

Nedeľa 16.00 h – 19.00 h

12. OC Galéria Tesco – pri informáciách, Veterná 40

Pondelok – piatok 6.00 – 24.00 h

13. Sociálna poisťovňa – informátor, V. Clementisa 24/A

Pondelok 8.00 – 16.00 h
Utorok 8.00 – 14.00 h
Streda 8.00 – 17.00 h
Štvrtok 8.00 – 12.00 h
Piatok 8.00 – 14.00 h

Aktuálne informácie nájdete na webe pr.trnava.sk a facebookovej stránke Participatívny rozpočet pre Trnavu.

24.9.2018 14:54

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?